Werkgroepen in PIUS X

Hieronder vind je meer info over de verschillende werkgroepen die actief zijn in onze school.

 • FeelGoodTeam (pestpreventie)

  Er is altijd hulp! Melden en praten helpt.

  Kris Essers, Tom Heyligen , Lotte Wynants en leerlingenbegeleidster Marleen Bringmans vormen binnen de school een pestpreventiegroep.

  Deze werkgroep heeft een dubbele taak: pestpreventie enerzijds en ingrijpen bij pestsituaties anderzijds.

  D.m.v. een pestpreventieproject met een film, vertrouwensspelen, groepsgesprekken in allerlei werkvormen, gedragscodes, posters, workshops rond cyberpesten en sexting … proberen we de leerlingen te sensibiliseren en zo problemen te voorkomen.

  Als er toch problemen zouden zijn, vormen de pestpreventieleerkrachten een meldpunt. Zij trachten dan de situatie op te lossen. Hiervoor zijn er allerhande procedures voorhanden zoals de internationale “No-blame” –methode waarbij beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid van alle leerlingen en waardoor leerlingen leren, zelf, in groep, tot een oplossing te komen.

  Deze methode doet beroep op de “middengroep”, diegenen die het pesten opmerken maar niets ondernemen. Er wordt in principe niet straffend maar in overleg met elkaar opgetreden.

  Alle meldingen worden au sérieux genomen. Wij beschouwen melden (informatie doorgeven om een probleem op te lossen) niet als klikken (informatie doorgeven om een schuldige aan te wijzen), omdat je een medeleerling helpt, door over pestsituaties te praten.

  Alle acties worden in vertrouwen en mits goedkeuring van het slachtoffer ondernomen.

  Zo proberen wij ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan voelen in deze school.

  Een fijne schooltijd toegewenst

  De leden van het FeelGoodTeam

 • Drugpreventiecel

  ‘Je moet niet haai zijn om te zwemmen in plezier!’ is het motto van de drugpreventiecel.

  De leden van deze cel zullen alles in het werk stellen om een goed drugpreventiebeleid op school te voeren in samenwerking met de leerlingenbegeleidster, de directie en externe deskundigen. Bij hen kan je ook steeds terecht met vragen over of problemen met drugs.

  Leerlingen die betrapt worden bij het roken op het schoolterrein zullen aangespoord worden om te stoppen met roken. Op geregelde tijdstippen zal de “Feel Free”-rookstopcursus ingericht worden.

  Meer info kan je vinden door te klikken op onderstaande link.

  Het drugpreventieteam: 

  Kristel Ceustermans, Katrien Eyckmans, Sophie Vandepaer, Sofie Vanpol, Hannelore Verhaegen en een medewerker van het CAD.

  Downloads: Drugpreventie powerpoint presentatie

 • Pius Green

  Pius Green is een groep van enthousiaste leerkrachten en kritische leerlingen met milieuzorg op de agenda. Milieutopics zoals klimaatverandering, duurzaam energieverbruik, afvalproductie … komen zowel binnen de lessen als tijdens verschillende klasuitstappen aan bod. Maar ook onze schoolorganisatie houdt rekening met het milieu. Zo kopiëren wij al enkele schooljaren zoveel mogelijk recto-verso en op gerecycleerd papier. Door deze inspanningen behaalde onze school recent de 3 Groene Schoollogo’s.

  In het verleden zongen de leerlingen van Pius X-College, Pius X-Middenschool en THHI samen het liedje Do it now! om de aandacht te vestigen op de gevolgen van de klimaatverandering voor het zuiden (campagne 11.11.11).

  Traditiegetrouw doet Pius X-College samen met meer dan 1000 andere Vlaamse scholen mee met de dikketruiendag. Tijdens deze dag wordt de verwarming een graadje minder gezet. Met dit simpele gebaar kunnen we de CO2-uitstoot stevig verminderen.

  Om de 2 schooljaren landt er een heuse interactieve tentoonstelling in onze school. Afwisselend zijn dit het klimaatcasino en de tentoonstelling Over the top. Alle leerlingen bezoeken deze tentoonstelling onder begeleiding van hun leerkracht aardrijkskunde.

  De tentoonstelling Over the top bevat vijf zuilen (voeding, energie, consumptie, natuur en mobiliteit). In deze tentoonstelling maken ze een sprong naar de toekomst. Wat als we verder doen alsof er niets aan de hand is? Alle leerlingen worden uitgedaagd om stil te staan bij dit scenario en te zoeken naar creatieve oplossingen. Het klimaatcasino is een speelse tentoonstelling opgebouwd uit 9 flipperkasten en een goktafel. De boodschap is: vandaag mag je voor het laatst gokken met ons klimaat.

   

  Elk jaar ontdekken de leerlingen van het vierde jaar ASO,TSO en BSO tijdens de quiz of het rollenspel Da’s proper wat er allemaal schuilgaat in de wereld van het afvalbeheer. Sorteerregels, recyclage, preventie, hergebruik, zwerfvuil, sociale economie, duurzame ontwikkeling en wetgeving. De workshops worden op school gegeven door de organisatie Good Planet vzw • Sportactiviteiten
  De naschoolse en middagsportactiviteiten

  Deze werkgroep organiseert, coördineert en begeleidt al de sportactiviteiten die tijdens de middagspeeltijd en na de lesuren georganiseerd worden voor de leerlingen.

 • Rouw en verlies

  Ook binnen onze school worden we geconfronteerd met rouw en verlies. Deze werkgroep probeert hier zo veel mogelijk aandacht aan te besteden zodat de getroffen jongere het gevoel krijgt dat er plaats mag zijn voor zijn verdriet en de medeleerlingen de kans krijgen om hun medeleven te betuigen.

 • Coördinatorenraad

  Samengesteld uit directie, leerlingenbegeleidster en leerkrachten van ASO, BSO en TSO. Zij adviseren de directie bij de leiding en de organisatie van de school. Zij volgen de planning van de activiteiten op; Zij stellen de examenuurroosters op…

  Leden: Brigitte Bernard, Marleen Bringmans, Koen De Keersmaeker, Dirk Lamberts, Griet Lemmens en Ellen Van Hoof

 • Leerlingenraad

  Logo leerlingenraadEen democratische school ontwikkelt democratische houdingen. Daarom geven wij aan onze leerlingen een stem en een aandeel in het schoolbeleid via de leerlingenraad.Deze raad is een door en voor leerlingen verkozen adviesorgaan. De leerlingenraad is een oefenplaats, waar de leerlingen de democratische spelregels leren kennen. Het geeft aan de leden de mogelijkheid zich te vormen tot kritische, constructieve en actieve jongeren en te werken aan een betere school en een aangenaam schoolklimaat. De leerlingenraad moet de dialoog tussen de leerlingen en de directie, de leerlingen en de leerkrachten en tussen de leerlingen onderling bevorderen.

  Leden: alle geïnteresseerde leerlingen zijn welkom in onze leerlingenraad.
  Voorzitter: Femke Thijs     Ondervoorzitter: Seppe Boers      Secretaris: Hannah Verschaeren

  Begeleidende leerkrachten: Wendy Kyndt, Anneleen Minten, Anja Quanten 

  Leerlingenraad