Leerlingen

Leefregels

In- en uitgangen schoo

Voetgangers en auto's (van personeel en leerlingen) gebruiken de in- en uitgang aan de Stationsstraat.

Voetgangers, fietsers, bromfietsers en leerlingen die met de auto gebracht worden, gebruiken de in- en uitgang aan de Collegestraat.

Gebruik fietsenrekken

Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst: niet op de plaats van de bromfietsen of tegen de muur.  

De fietsen moeten steeds op slot zijn.

Belsignaal

Bij het tweede belsignaal moet men in de klas zijn. Wie 's morgens bij het tweede belsignaal nog niet in de klas is, gaat bij aankomst steeds langs het secretariaat en krijgt daar een briefje voor de leerkracht.

Afhankelijk van het aantal keren dat men te laat is gekomen, krijgt de leerling een straf.

Kleding en piercings

Kleding mag modieus zijn, maar moet aangepast zijn aan het schoolgebeuren. Wanneer ze als storend wordt ervaren door directie of personeelsleden, kunnen zij je daar op wijzen en verandering vragen.

Dit geldt ook voor het dragen van piercings: één fijne piercing in het aangezicht is toegelaten, meer niet.

Jassen worden in de gang gehangen. Waardevolle voorwerpen neemt men wel mee in de klas.

Roken

In de school is het verboden te roken. Men brengt dus geen rookgerief mee naar school: wordt dit toch opgemerkt, dan wordt het onmiddellijk afgenomen.

Een leerling die op het schooldomein betrapt wordt op roken, blijft één van de volgende dagen een lesuur langer in de school en zal een aangepaste sanctie krijgen. Wordt een leerling voor een tweede maal betrapt, dan zal een zwaardere sanctie voorzien worden.

Gebruik van smartphone en andere persoonlijke multimedia

Tijdens de speeltijden is het gebruik van smartphone en andere technologische gadgets toegelaten in de polyvalente zaal, de hallen B/C en op de speelplaats. Op andere momenten en plaatsen niet.

De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke items.

Afwezigheidsbriefjes leerlingen

Afwezigheidsbriefjes worden de eerste dag na terugkomst via de speciaal daarvoor bestemde brievenbussen in de drie hallen (van blok A, B en C) bezorgd.

Bovenaan ieder afwezigheidsbriefje worden duidelijk naam, voornaam en klas vermeld.

Notities bijwerken of kopiëren na afwezigheid

Na afwezigheid wegens ziekte kunnen leerlingen tijdens de middagpauze

- hun notities bijwerken in de polyvalente zaal,

- kopieën laten maken in het kopielokaal (0.08 euro per afdruk)

(Vergeten of verloren nota's en cursussen worden niet in de school gekopieerd.)

Inhaaltoetsen

Leerlingen die afwezig zijn geweest, kunnen hun inhaaltoetsen maken in lokaal C170. Di kan

- op dinsdag en donderdag tijdens het 9de lesuur voor langere toetsen,

- op dinsdag- en donderdagmiddag voor kortere toetsen

Leswisseling

Leerlingen die niet van lokaal moeten veranderen, blijven tijdens de leswisseling in de klas.

Uit de vensters hangen is gevaarlijk en daarom verboden.

Tijdens de lessen en leswisselingen gaat men niet naar het toilet zonder toelating van de leerkracht.

Gebruik drankenautomaat & water in de klas

Drank uit de drankenautomaten mag enkel tijdens de voor- en namiddagspeeltijden en tijdens de middagpauze gekocht en verbruikt worden.

Afval gooit men in de vuilnisbakken, lege flesjes zet men terug in de bakken in hal C.

Tijdens de les mag water gedronken worden.

Speeltijden

Tijdens de speeltijden mogen de leerlingen zonder begeleiding niet:

- achter de sporthal en achter blok B,

- in de gangen van blok A/B (gelijkvloers + 1ste verdieping),

- in de gangen van blok C (1ste + 2de verdieping) tenzij om naar secretariaat en leraarskamer te gaan,

- op de parking en bij de fietsenstalling.

Tijdens de speeltijden mag men wandelen, sporten of op een bank zitten, maar niet op de grond liggen.

Verkoop van snoep is verboden. Bij vaststelling wordt dit afgenomen en volgt er een sanctie.

Men gebruikt de speeltijd om naar het toilet te gaan: na de speeltijd kan dit niet meer zonder toelating.

Orde in de eetzaal

Men gebruikt boterhampapier of brooddozen en vermijdt aluminiumfolie.

Iedereen ruimt zijn eigen plaats op, raapt op wat onder de tafel ligt en sorteert zijn eigen afval.

Ten laatste om 12.15u. verlaat men de eetzaal.

Men respecteert de wekelijkse beurtrol voor het opruimen en proper maken van de eetzaal.

Buiten de school gaan eten

Leerlingen die in de school blijven eten, blijven altijd in de school! Een briefje van de ouders meebrengen om eens buiten de school te gaan eten, heeft geen zin.

Leerlingen van het 5de jaar mogen één keer, leerlingen van het 6de jaar drie keer per schooljaar in klasgroep en onder begeleiding van een leerkracht buiten de school gaan eten. Zij moeten dit telkens melden bij de directie en op het secretariaat en zorgen dat zij om 12.45u. terug in de school zijn.

Gebruik van klaslokalen tijdens de speeltijden of middagpauze

Indien men wil vergaderen of wil oefenen (bijvoorbeeld voor toneel of film) kan dit na afspraak met de betrokken leerkracht (die hierop controle houdt) en na verwittiging van het secretariaat.

In de computerklassen en OLC1/2 mag men nooit werken zonder begeleiding van een leerkracht.

Groepswerken

Donderdag tijdens het 9de lesuur kan men groepswerken maken in de school.

Maximum 16 leerlingen (in totaal) kunnen zich tot woensdagmiddag op het secretariaat inschrijven.

Orde in het klaslokaal na het laatste lesuur

Ieder neemt boeken en ander materiaal weg van tafels en vensterbanken en zet zijn stoel op de tafel.

Respecteer de wekelijkse beurtrol voor het borstelen van het lokaal.

HEB JE PROBLEMEN MET DEZE LEEFREGELS?  MET OPMERKINGEN OF FRISSE IDEEËN KAN JE ALTIJD TERECHT BIJ DE LEERLINGENRAAD!